ටික්කි ගේ කථා | ටික්කිගේ ආච්චි ගෙදර ඇවිත් | Tikki in Sinhala | Sinhala Cartoon | Gate Toon

5 Просмотры
Издатель
ටික්කි ගේ කථා | ටික්කිගේ ආච්චි ගෙදර ඇවිත් | Tikki in Sinhala | Sinhala Cartoon | 4K UHD | Sinhala Katha | Gate Toon

දාහත්වන කොටස - ටික්කිගේ ආච්චි ගෙදර ඇවිත්

හඬ මුසුව
ටික්කි - ඔසඳි
සුදු අම්මා - චනු ශ්‍රී
aachchi - අමා

රූප නිර්මාණය
අමා දිසානායක

පිටපත් රචනය
සඳුනිල් කුලරත්න

රූප හා හඬ සංකලනය
චතුරංග ලියනආරච්චි

නිෂ්පාදනය
Gate Toon Production

වෙබ් අඩවිය


සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ එක්වන්න.
• YouTube -
• Facebook -
• Twitter -
• Instagram -

Copyright Disclaimer
This is for entertainment use only. We only own the translated script. All content belongs to the copyright owner. Please do not resort to any unnecessary strikes.

#gatetoon #tikkigekathawa #tikkiinsinhala
Категория
Мультики онлайн
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика